Információs szám
06 20 967 8101
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  1126 Budapest, Németvölgyi út 5.

 • Levelezési cím
  1126 Budapest, Németvölgyi út 5.

 • Telefon
  06-1-2144709

 • Fax
  06-1-2144709

 • E-mail
  info@csaladibiztositas.hu

 • Ügyvezető
  Szórádi Attila

 • Adószám
  25280199-2-43

 • Cégjegyzékszám
  01-10-048440

UTAS biztosítás
Utolsó módosítás: 2015.04.22
A mai családok, illetve az egyének  a statisztikák szerint évente legalább egy alkalommal utaznak külföldre. Külföldön történt balesetek, betegség, poggyászkárok esetére, csak az Utas biztosítások nyújtanak fedezetet.........
A biztosítótársaságok utazás biztosítási szolgáltatásai négy csoportba sorolhatók. Mindegyik utasbiztosítási módozat tartalmaz asszisztenciaszolgáltatást, klasszikus élet-, baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, poggyászbiztosítást, illetve nem egy módozat jogvédelmi szolgáltatást is nyújt.

 

Az asszisztenciaszolgáltatás keretében telefonon nyújtanak segítséget egészségügyi probléma, vagy baleset esetén. A szolgáltatás keretében felvilágosítást kaphatunk az egészségügyi ellátásunk lehetőségeiről, illetve segítenek a lehető leggyorsabban orvosolni (gyakran a szó szoros értelmében) problémánkat.

Az élet-, baleset- és betegségbiztosítás utazási biztosítás esetében gyakran összemosódik az asszisztenciaszolgáltatással. Jelen biztosítási formánál ugyanis a betegségünk, balesetünk kapcsán több olyan szolgáltatást kínálnak a biztosítók melyek inkább asszisztenciának, segítségnyújtásnak mondhatók. Ilyenek például a hozzátartozó értesítése, hozzátartozó kiutazásának finanszírozása, vagy éppen az idő előtti hazautazással járó költségek átvállalása bizonyos esetekben. De ide tartozik vagy a beteg (esetleg holttest) hazaszállítása miatt felmerült költségek kifizetése is. Klasszikus balesetbiztosítási szolgáltatásként a biztosító kártérítést fizet baleseti rokkantság és csonttörés esetén is. Amennyiben a legrosszabb következne be, úgy törvényes örökösünk (vagy külön rendelkezés esetén az általunk kijelölt kedvezményezett) a biztosítási összeghez jut hozzá. A sokféle balesettel és betegséggel kapcsolatos szolgáltatás miatt, szerződéskötés előtt érdemes a feltételekbe belepillantani.

A poggyászbiztosítási modulhoz tartozik útipoggyászunk sérülése, elveszése, eltulajdonítása miatti kárunk megtérítése (fordítsanak kiemelt figyelmet a teljes, illetve tárgyankénti limitek megfelelő kiválasztására a biztosításkötés folyamán)Nem mindegyik módozat tartalmaz jogvédelmi segítségnyújtás modult. Ennek a szolgáltatásnak a keretében gondatlanságból elkövetett bűncselekmény, szabálysértés esetén a limit erejéig a biztosító átvállalja a felmerülő ügyvédi, szakértői költségeket, illetve egyéb felmerülő költségeinket is átvállalja (elsősorban óvadék, de lehet perköltség, illeték is).

Általános mentesülések az utasbiztosítás alól, kizárások

A biztosítások "klasszikus" kizárásai (nukleáris sugárzás, háború, zavargás, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, súlyosan ittas állapot, vagy kábítószer hatása miatt, öngyilkosság, vagy annak kísérlete miatt bekövetkezett károk) jelen esetben is érvényesülnek.

Miután baleset- és betegségbiztosítási modulok is találhatók a szolgáltatások közt, így azon sem lepődhetünk meg, hogy a biztosítók itt is megpróbálják visszaszorítani kockázatukat, így tipikusan nem biztosított a versenyszerű sportolás, nem - illetve csak pótdíj megfizetése mellett - biztosítottak az extrém sportok. A betegségbiztosításoknál hasonló megfontolások miatt természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események

Poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, a készpénzt és az azt helyettesítő eszközöket, valamint korlátozottan vállalják a sporteszközöket, ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók, igaz a meghatározásból adódóan az egyes módozatok között itt többszörös különbség is lehet. Figyeljünk oda arra is, hogy vannak kizárt események is a biztosításból. Ilyen események például az őrizetlenül hagyott tárgyak eltulajdonítása, vagy a gépjármű utasteréből történő eltulajdonítása a tárgyaknak.

Az utasbiztosítás specialitása miatt nem térülnek azok az események melyek társadalombiztosítás hatálya alatt térülnek. (Azaz a biztosítási védelem ebből a szempontból az ország elhagyásától, Magyarországra történő visszaérkezésig tart. Egyéb, például baleseti szolgáltatások érvényesek lehetnek az utazás megkezdésétől a hazaérkezésig is.)

Itt is igaz az, ami a szolgáltatásoknál: ahány biztosító, annyi szabályzat. Érdemes ezeket tanulmányozni még az utazás megkezdése előtt, így el lehet kerülni a biztosítók elutasító levelét.

Minden jog fenntartva © 2013 CEEMA Risk Zrt.
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2018.02.06